GK ELECON

Electrical Constructions | Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Κάθε ΗΒΕ θα πρέπει να κατασκευάζεται με γνόμωνα:

  1. Την ασφαλή λειτουργία της έναντι ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος, διακοπών κλπ.
  2. Την καλή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων της εγκατάστασης, με σκοπό τη συνεχή και ικανοποιητική κάλυψη των φορτίων
  3. Το λογικό και ανταγωνιστικό κόστος κατασκευής
  4. Την οικονομική λειτουργία
  5. Την επεκτασιμότητα
  6. Την ικανοποιητική εφεδρεία και την καλαισθησία
  Η εταρία μας ασχολείται με την παροχή σύγχρονων λειτουργικών ολοκληρωμένων υπηρεσιών για να καλύψει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες σας. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και τον έλεγχο συστημάτων βιομηχανικής κίνησης και φωτισμού.

  Οι ΗΒΕ είναι δυνατόν να πραγματοποιηθόυν με διαφόρους τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Εμείς είμαστε πλέον σε θέση να σας προσφέρουμε και να σας προτείνουμε μερικούς από αυτούς.

  Χωνευτές ή εντοιχισμένες εγκαταστάσεις Ορατές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις Ενδοπέδιες εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις συνεχούς τροφοδοσίας με κανάλια οροφής Εναέριες εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις με μεταλλική σχάρα κλπ.

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

  Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την πιστοποίηση του χώρου σας οποιασδήποτε κατηγορίας.

  Η έκδοση του πιστοποιητικού από την εταιρία μας γίνεται αυθημερόν αφού πρωτίστως ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος υψηλής ακρίβειας.

  Κάποιες από τις μετρήσεις που είναι απαραίτητες για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι οι εξής:

  1. Δοκιμή συνέχειας ισοδυναμικών συνδέσεων
  2. Μέτρηση αντίστασης μόνωσης
  3. Μέτρηση χρόνου απόκρουσης προστασίας διαφορικού ρεύματος
  4. Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλματος
  5. Μέτρηση τιμής εκτεταμένης και σημειακής τιμής αντίστασης γείωσης

  Και αφού ολοκληρωθούν οι μετρήσεις, παραδίδονται σε σας:

  1. Κάτοψη ηλεκτρικής εγκατάστασης με φορτία και σημεία χειρισμού
  2. Μονογραμμικό σχέδιο πινάκων
  3. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου
  4. Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  5. Πρωτόκολλο ηλεκτρικής εγκατάστασης

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Για τη σωστή λειτουργία μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται συστηματικά συντήρηση όλων των ηλεκτρικών στοιχέιων και γραμμών που την απαρτίζουν.

  Η συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνει από άτομα που διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία.

  Κατά τη διάρκεια της συντήρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί επέκταση ή αναβάθμιση της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

  Μερικές από τις εργασίες που περιλαμβάνει μια συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι οι εξής:

  1. Μέτρηση αντίστασης μόνωσης
  2. Μέτρηση χρόνου απόκρουσης προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ)
  3. Μέτρηση αντίστασης γείωσης
  4. Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλματος
  5. Μέτρηση τάσης, έντασης, συχνότητας κλπ.

  Οπτικός έλεγχος και εργασίες

  1. Επιθεώρηση φωτεινών σημείων
  2. Αντικατάσταση ή αποκατάσταση καμμένων ασφαλειών (220-360)
  3. Επιθεώρηση καλής λειτουργίας πινάκων
  4. Έλγχος και συμπλήρωση σήμανσης πινάκων
  5. Έλεγχος, καταγραφή και ισοκατανομή φορτίων κ.λπ.


 • ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

  Η επιδίωξη για περισσότερη άνεση και για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης ή εργασίας, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας για ασφάλεια αλλά και για ολοκληρωμένη διαχείριση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχουν ανεβάσει τις απαιτήσεις στα σύγχρονα κτίρια.

  Η τεχνική Instabus EIB Knx καλύπτει όλες αυτές τις απαιτήσεις υιοθετώντας την φιλοσοφία δικτύου (Bus) του ενός και μόνο ζεύγους μονόκλωνου καλωδίου , προσφέροντας ταυτόχρονα μεγάλη ευελιξία και πολύ περισσότερες δυνατότητες.

  Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίων με τεχνολογία Instabus EIB Knx προσφέροντας έτσι την δυνατότητα έλεγχου:

  1. Του φωτισμού on-off, dimming σεναρίων
  2. Ρολά, τέντες, κουρτίνες κ.λπ
  3. Θέρμανση, κλιματισμό
  4. Γκαραζόπορτες
  5. Συστήματα ασφαλείας
  6. Πότισμα κήπων
  7. Ηλεκτρικές συσκευές και φορτία και
  8. Ότι άλλο απαιτεί μια σύγχρονη ηλεκτρολογική εγκατάσταση για να μπορεί να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται γρήγορα και με επιτυχία σε κάθε σας απαίτηση.

 • ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

  Στις μέρες μας η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αύξηση των εφαρμογών της, έφερε την ανάγκη για τη χρήση δικτυακής οικοδομής (δομημένη καλωδίωση) στην επιχείρηση (γραφείο, κατάστημα, εργοστάσιο, βιοτεχνία κλπ.) αλλά και στην κατοικία (μονοκατοικία, μεζονέτα, διαμέρισμα, σπίτι). Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων και έλεγχο επικοινωνιών σε ένα χώρο, σε ένα ενιαίο παγιωμένο σύστημα καλωδίωσης, Οι δυνατότητες που παρέχονται στην επιχείρηση και στην οικία είναι πολύ μεγαλύτερες.

  Έτσι, με ένα τέτοιο σύστημα καλωδίωσης, μπορούμε να εξυπηρετούμε τα παρακάτω:

  1. Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο – Η/Υ)
  2. Μεταφορά φωνής (τηλεφωνικό κέντρο / τηλέφωνα)
  3. Μεταφορά εικόνας (δορυφορική – ψηφιακή τηλεόραση)
  4. Συστήματα συναγερμού και ελέγχου πρόσβασης
  5. Συστήματα πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας
  6. Σύστημα θέρμανσης – ψύξης – υγρασία κ.λπ.

  Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται στην δομημένη καλωδίωση είναι:

  1. Cat 3 – επιτρέπει τη διέλευση σωμάτων με συχνότητα έως 16 MHz (για χρήση τηλεφωνικών σημάτων)
  2. Cat 5 – επιτρέπει τη διέλευση σωμάτων με συχνότητες έως 100 MHz (για χρήση τηλεφωνικών σημάτων και σημάτων Η/Υ για δίκτυο 100 Mbps)
  3. Cat 5 ή Cat 6 – χρησιμοποιείται για δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Gigabit / Ethernet

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Τα συστήματα ασφαλείας που θα αναλάβουν την προστασία των χώρων σας πρέπει να είναι αποτελεσματικά και γι' αυτό απαιτείται σωστή κατασκευή του και μια καλά σχεδιασμένη μελέτη του χώρου πριν την εγκατάσταση του.

  Εμείς αναλαμβάνουμε δωρεάν την μελέτη του χώρου σας, δίνουμε σημασία στην άποψη σας και σας προτείνουμε τα ιδανικότερα συστήματα ασφαλείας που θα προστατεψουν εσάς και τους αγαπημένους σας.

  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  1. Ενσύρματο σύστημα συναγερμού
  2. Ασύρματο σύστημα συναγερμού
  3. Κλειστό κύκλωμα παρακολουθήσεως (CCTV)
  4. Πυρανίχνευση – πυρασφάλεια
  5. Access Control (Έλεγχος πρόσβασης)
  6. Θυροτηλεοράσεις - Θυροτηλέφωνα

 • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Η παραγωγή φθηνής ενέργειας από τον ήλιο αποτελεί σήμερα μια από τις καλύτερες λύσεις για την αντιμετώπιση τόσο των περιβαλλοντικών όσο και των ενεργειακών προβλημάτων.

  Εκτός αυτού, μπορεί να παρέχει στον επενδυτή ένα καλό και σταθερό για πολλά χρόνια εισόδημα.

  Η GK ELECOM σας προσφέρει τη μελέτη και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδία εκμετάλλευση καθώς και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. Επισημαίνουμε ότι η GK ELECOM δεν αντιπροσωπεύει κανένα κατασκευαστικό ή εμπορικό οίκο αλλά είναι μια καθαρά τεχνική εταιρία που επιλέγει τον εξοπλισμό (φωτοβολταϊκά πάνελ, βάσεις στήριξης, μετατροπέας, καλώδια, πίνακες κλπ.) από το ελεύθερο εμπόριο όχι με εμπορικά κριτήρια αλλά με τεχνικά κριτήρια και πάντα σε συνδυασμό με την επιθυμία του πελάτη μας φθάνοντας έτσι στο βασικό ζητούμενο που είναι η ύψιστη ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

  Με την ολοκλήρωση κάθε εγκατάστασης, σας προσφέρουμε την πρώτη συντήρηση του συστήματος εντελώς δωρεάν.


 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣ A/C

  Οι στόχοι και οι προσδοκίες μας και στον τομέα του κλιματισμού είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

  Η ποιότητα των υλικών που χρισιμοποιούμε / Ο σωστός τρόπος εγκατάστασης / Η αξιοπιστία και οι οικονομία

  Προσπαθούμε πάντα να δίνουμε την πιο αξιόπιστη και συμφέρουσα λύση για οποιοδήποτε χώρο γνωρίζοντας καλά την συνεχή αύξηση του ανταγωνισμού στον τομέα.

  Η συντήρηση των κλιματιστικών είναι απαραίτητη σε τακτά χρονικά διαστήματα (σε οικιακούς χώρους κάθε χρόνο) για την αποφυγή βλαβών και την καλή λειτουργία των κλιματιστικών.

  Η εταιρία μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την συντήρηση παντός τύπου κλιματιστικής μονάδας, οποιασδήποτε χρήσης (οικία, κατάστημα, βιοτεχνία)

  Τι περιλαμβάνει η συντήρηση;

  1. Έλεγχο καλής λειτουργίας (θέρμανση – ψύξη)
  2. Χημικό καθαρισμό εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (απολύμανση από μύκητες και βακτήρια τα οποία μολύνουν τον αέρα)
  3. Καθαρισμό φίλτρων αέρος
  4. Έλεγχο ψυκτικού υγρού (φρέον)
  5. Έλεγχο ανεμιστήρων
  6. Έλεγχο θερμοκρασιών και πιέσεων

 • ΒΛΑΒΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ

  Η ηλεκτρική μελέτη μιας βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης ή κτηριακής ηλεκτρικής εγκατάστασης εσωτερικού ή υπαίθριου χώρου περιλαμβάνει υπολογισμό για την ονομαστική ένταση ρεύματος κάθε γραμμής, υπολογισμό της διατομής και του είδους των αγωγών και υπολογισμό των οργάνων προστασίας (ασφάλειες, διακόπτες, θερμικά κλπ.)

  Για τον πινακα διατομής της ηλεκτρικής εγκατάστασης υπολογίζονται τα μεγέθη των οργάνων προστασίας και ελέγχου, γίνεται κατανομή των φορτίων και υπολογίζεται η διατομή και το είδος του αγωγού τροφοδοσίας.

  Τέλος, στη μελέτη υπάρχει και το πλήρες μονογραμμικό σχέδιο πινάκων διατομής καθώς και σχέδιο χώρων που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

  Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και την υλοποίηση κάθε είδους ηλεκτρικής εγκατάστασης σε υπάρχουσα ή υπό ανέγερση οικοδομή, κατοικία, επαγγελματικού ή βιομηχανικού χώρου.